Kommuneafstemning vedr. spiritusbevilling
til Marie Kristensen på St. Binderup Kro 1950
 
 
Fra Aalborg Amtstidende onsdag den 24. maj 1950:
 
Binderup kro bevares
 
I Tisted-Binderup-Durup kommune blev der i gaar holdt kommuneafstemning angaaende spiritusbevilling til Binderup Kro. - Der knytter sig særlige omstændigheder til denne bevilling. - I 1878 overtog Jens Christensen kroen paa en kgl. priveligeret, livsvarig bevilling, som efter hans død 1909 blev videreført af hans hustru, fru Anne Marie Christensen. Sidstnævnte overdrog kort før sin død kroen til sin datter, frk. Marie Christensen, som i vinter af sogneraadet fik anbefaling på en almindelig 5 aarig bevilling. Imidlertid forlangte 426 af beboerne en kommuneafstemning, der var imødeset med interesse. Resultatet blev, at 396 stemte ja, og 251 stemte nej. Da simpel flertal er afgørende, vil afstemningen betyde, at Binderup kro bevares, idet den formentlig var blevet nedlagt, hvis afstemningen var gaaet imod og bevillingen frataget kroen. I de enkelte sogne faldt stemmerne således:
- Tisted 46 ja, 72 nej - Binderup 99 ja, 88 nej - Durup 250 ja, 99 nej - I komunen er der ca. 1000 stemmeberettigde. Afstemningens resultat er at betragte som en tillidserklæring til den nuværende bevillingshaver.
 
Kommuneafsteming den 23. maj 1950
654 afgivne stemmer - 395 ja og 259 nej
Ja
Nej
Tisted sogn
40%
60%
Binderup sogn
53%
47%
Durup sogn
72%
28%
I alt
60%
40%
 
Afstemningen i sognerådet - 6 for bevillingen og 3 imod.
 
Som tak for resultatet afholdte Marie Christensen fest i et telt på gårdspladsen. Langborde fra teltvæg til teltvæg. Måske 30 pers. på hver side. Og ved 5 borde = 300 personer - 395 stemte ja!
 
Krokonen holdt takketale fordi bevillingen var sikret, især til Nøragerfolkene!
Sangskjuler - udformet som en æggekage, kroens specialitet.
Menu: Suppe, steg og is med øl og vand
 
Marie Christensen drev kroen fra 1950 til 1963.